Vamp på Nett: Vamp på Spotify Vamp på Wimp Vamp på iTunes Vamp på Platekompaniet Vamp på 7 digital Vamp på Facebook Vamp på Twitter Vamp på YouTube Vamp på EnkelKlarering.no Vamp i Gitarboka

Berentsen og Vamp har noe i tankene

Faksimilie Stavanger aftenblad 17.6-2015

Øyvind Staveland har i årevis klart seg med 13 humler. Harald Berentsen vil trenge 20 kilo humle når han går i gang med sitt Vamp-øl. Til høsten feirer brygghuset 120 års jubileum med Vamp og Mandsangerne i Bryggeri-kjelleren.

Øyvind Staveland og Berent-sens Brygghuset har funnet hverandre. Det lille bryggeri-et, og den folkekjære gruppa, har litt av den samme sjela. De spiller på noen av de sam-me strengene. Vestlandet, ha-vet og lokal identitet. Det var Øyvind Staveland som fant Be-rentsen først. Han var på jakt etter et annerledes konsertlo-kale. Samtidig grublet Harald Berentsen på hvordan han i alle dager skulle feire 120 års jubile-et til brygghuset. Dermed fant de hverandre, bryggeren og fe-lespilleren. En helt spesiell og intim Vamp-konsert i bryggeri-kjelleren blir resultatet. Pøs på med Mandsangerne, så ligger dette an til å bli årets konsert-begivenhet i Egersund.

Ujålete

Det skjer ikke før 27. novem-ber, men mandag var Stave-land i Egersund for å se på for-holdene. Her overlates ingen-ting til tilfeldighetene.

– DDE har konjakk, andre band har rødvin, hva tenker du om at Vamp nå får sitt eget øl.

– Det passer oss utmerket. Øl er ujålete og det samme er vi, humrer Staveland.

Han har med fela og drar noen toner fra Månemannen i bryggerikjelleren. Det Sta-veland ikke vet, er at han kan synge akkurat den teksten tak-ket være en butikk som lå kun noen få meter fra Berentsen Brygghus. Den het «Seint & Tidlig». Det var dette skiltet som inspirerte tekstforfatter Ingvar Hovland til linja «Me komme seint, me komme tid-lig ...».

Bellman

Mandsangerne lover Bellman på jubileumskonserten. Den svenske trubaduren har fulgt de dyktige mandsangerne i mange år. I juli reiser lederen i koret, Alf Sverre Andersen, til Stockholm for å legge ned krans på grava til Bellman i for-bindelse med at det er 275 år siden han ble født - ja, ikke An-dersen, men Bellman. Øyvind Staveland lyser opp når han hører om kvaliteten på det lokale koret.

– Jeg har litt greie på mannsang. Som guttunge var jeg støtt og stadig med far min som sang i mannskoret Vibran i Haugesund, forteller Staveland.

Vamp har holdt mange konserter i Egersund. Den siste med Jan Toft som hovedvokalist var trolig 18. juli 1998 og byjubileet i Byteltet. Nå er Toft tilbake og for mange er Toft selve Vamp-stemmen, selv om han har vært borte fra bandet i 17 år.

God akustikk

Bryggerikjelleren kommer til å bli rigget med kasser langs veggene for å gi god lyd. Lydmann Asle Dahl var med Staveland i Egersund for å sjekke forholdene. Trolig blir det lagt ut 600 til 700 billetter til den spesielle kvelden. Lydmannen gleder seg. Han er nesten på hjemmebane. Stordmannen har en mor fra Egersund. Bestefaren het Ole Ege og drev bunkerstasjon for fiskeflåten.

– Dette blir en flott kveld, sier Dahl og tar klappetesten. – Steindødt, mumler han fornøyd

Billettene ble lagt ut for salg mandag i denne uken.

ARNT OLAV KLIPPENBERG arnt.olav.klippenberg@aftenbladet.no

 

Les artikkelen som pdf

Hva synes du om «Berentsen og Vamp har noe i tankene»